Om Caprocon AB

Caprocon AB erbjuder tjänster inom projektering- och projektledning. På sikt kommer det även erbjudas CM-uppdrag. (Construction management)

Caprocon är en förkortning av CAmilla PROject CONstruction, och grundades 2013.

Idag består och drivs Caprocon av grundaren, dvs mig själv, Camilla Sahlén.

Jag började min bana på Skanska 1998, efter ha studerat några år på Väg & Vatten, KTH i Stockholm.

Med mina dryga 20 års erfarenhet från byggbranschen, då främst från entreprenörsledet, så har jag genom åren byggt upp en gedigen erfarenhet från både mer eller mindre komplexa projekt.